Kako smo i najavljivali pre početka rada kampa Bogdan Rodić svi polaznici, u saradnji sa Zavodom za sport i medicinu sporta, testirani su, proverene su njihove motoričke sposobnosti i urađen je psiho test. To su standardne baterije testova u obe ove oblasti i nakon što stručna lica u Zavodu pregledaju rezultate testova imaćemo jasniju sliku o trenutnom psiho-fizičkom stanju svakog polaznika kampa na Zlataru i na osnovu toga imaćemo lični karton svakog rukometaša koji je prošao kroz kamp.

Tim povodom razgovarali smo sa ljudima koji su uradili ova testiranja. Prvi sagovornik bio nam je Dragoljub Janjić,stručni saradnik u sektoru za analitiku u sportu. Njegov sektor u Zavodu za sport i medicinu sporta bavi se procenom raznih motoričkih sposobnostisvih nivoa sportista, od rekreativaca do vrhunskih sportista.

Šta je od testova rađeno sa polaznicima kampa Bogdan Rodić?

„Mi smo uradili jednu standardnu bateriju testova koja nam daje jedan opšti motorički profil u kom su stanju njihove motoričke sposobnosti. Rezultati koje smo dobili upoređuju se sa rezultatima iz baze perspektivnih sportista u istom polu, uzrastu i sportskoj disciplini i na kraju dobijemo na kom se tačno, precizno određeno, na kom se nivou nalazi njihova snaga, agilnost, brzina i izdržljivost. Nakon toga u izveštaju dajemo preporuku za dalji trenažni proces, mi to prosleđujemo klubovima ili oragnizacijama koje su naručile testiranje i oni bi to trebalo da primenjuju u svom radu sa tim igračima“- rekao nam je Dragoljub Janjić.

Ovo što vi radite, tačnije rezultati vašeg rada su u službi napretka igrača a olakšavaju posao treneru u klubu.

„To vam je bukvalno lični karton motoričkih sposobnosti sportiste. Da bi znali šta trener radi sa, u ovom slučaju detetom i da li ono napreduje ili ne, vi morate  imati spisak ili bateriju testova kojim to određujete. Konkretno, kada dete dođe na početak nekog trenažnog procesa vi uradite bateriju testova, nakon šest meseci ponovite testove i nakon toga možete tačno videti šta ste postigli u međuvremenu i kakve rezultate imate u određenim motoričkim sposobnostima, možete videti da li ste napredovali ili ne.“

Dajete i rešenje, šte treba raditi sa detetom da bi ono napredovalo.

„Mi deci koja su uradila bateriju testova kod nas dajemo opšti motorički profil i on otkriva koje su im dobre motoričke sposobnosti i koje treba zadržati na visokom nivou a za one koje su lošije dajemo preporuku šta treba dalje raditi u trenažnom procesu kako bi se one podigle na viši nivo.“

Pored testova koji su se odnosili na motoričke sposobnosti kampera urađena je i baterija testova koja se odnosila na psihološki status. O tome nam je pričao Vladimir Kitanović, psiholog u Zavodu za sport i medicinu sporta.

„Učesnici kampa prošli su standardu proceduru procene psihološkog statusa, uradili su jednu bateriju testova kojima smo procenjivali njihovo reagovanje u specifičnim sportskim situacijama, nivo predtakmičarske akcioznosti, koliko su im razvijene psihološke sposobnosti za stresom, kakvo im je sportsko samopouzdanje, generalno samopoštovanje, struktura i intenzitet motivacije i naravno neke bazične dispozicije ličnosti. Na osnovu rezultata svih tih testova mi ćemo napisati psihološki nalaz i mišljenje sa preporukama za rad na psihološkoj pripremi za nastup“- rekao je Vladimir Kitanović.

Čelni ljudi Zavoda za sport i medicinu sporta prepoznali su projekat Fondacije Univerexport i pomogli su održavanje kampa Bogdan Rodić na Zlataru besplatim testiranjem polaznika kampa.

„Mi smo tu zbog dece pre svega. Kada Zavod prepozna da određeni projekat ili program ima smisao i da su uključeni ljudi koji žele da urade nešto za opšte dobro Zavod izlazi u susret. Ovde na Zlataru videli smo jedan zdrav projekat i ljude koji su puni elana da nauče decu tako da nam nije bilo teško da i mi uradimo posao koji će svim tim mladim rukometašima značiti u nastavku njihovih karijera“- rekao je Dušan Janjić.