FONDACIJA UNIVEREXPORT DOBITNIK SVETOSAVSKE NAGRADE

Fondacija Univerexport dobitnik je Svetosavske nagrade za doprinos obrazovanju i vaspitanju.
Već u prvoj godini svoga osnivanja Fondacija je realizovala nekoliko projekata, a priznanje je stiglo za projekat „Preduzetne škole” koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gde se u zajedničkom poduhvatu daje odgovor na izazov u kojem deca sve što nauče, primenjuju kreativno i produktivno.

Dobijanje Svetosavske nagrade za Fonaciju Univerexport je od velikog značaja, ne samo iz razloga posebnosti same nagrade, već nedvosmisleno govori i o doprinosu Fondacije kvalitetnom obrazovanju dece, što je bila namera i zvezda vodilja u misiji i viziji Fondacije koja je osnovana u prvim mesecima 2017. godine.

„Dobijanje ove nagrade potvrda je svih naših nastojanja kojima smo se vodili od početka osnivanja Fondacije kada smo se okrenuli ka deci, osloncima našeg razvoja i našim pogledima u budućnost. Obrazovanje je neizostavni deo, najvažnija karika u odrastanju.” rekla je Olivera Ćirković, direktor Fondacije Univerexport, čiji osnivač je kompanija Univerexport, najveći domaći maloprodajni lanac koji je već 27 godina sastavni deo ovog tržišta.

Tradicionalnu Svetosavsku nagradu dodeljuje Ministarstvo prosvete, nauke I tehološkog razvoja.


 MINISTARSTVO PROSVETE I FONDACIJA UNIVEREXPORT POTPISALI PROTOKOL O SARADNJI

OBRAZOVANJE=UPOTREBLJIVO ZNANJE

Fondacija Univerexport, u skladu sa idejom vodiljom svog osnivanja, odnosno okrenutosti deci kao najosetljivijem delu društva, staje iza značajne novine u sistemu obrazovanja – uvođenju preduzetništva kao nove kompetencije u plan i program rada osnovnih škola.

U zajedničkoj saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Fondacija Univerexport će ulaganjem u ovaj projekat, kroz edukaciju nastavnog kadra i finansiranje projekata u školama biti deo trasiranja puta obrazovanju kao upotrebljivom i primenljivom znanju.

Učenici, nastavnici i škole ovim projektom implementiraju dodatnu vrednost obrazovanju i kreiranjem i radom na preduzetničkim idejama treba da dođu do realizacije i postizanja željenih ciljeva. Projektom će za početak biti obuhvaćeno 40 osnovnih škola, koje će biti u mogućnosti da se opredele za neki od sledećih projekata: proizvodnja eteričnih ulja, izrada turističkih vodiča, uzgajanje organske bašte.

Nakon edukacije nastavnog kadra, učenici će imati mogućnost da u svakodnevnom radu kreiraju, primenjuju i realizuju ideje stečene osnovnim obrazovanjem, a primenljive u životu, zajednici, društvu.

Potpisivanjem protokola između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fondacije Univerexport, od strane ministra Mladena Šarčevića i direktora Fondacije Olivere Ćirković zvanično je započeta saradnja na implementaciji projekta preduzetništvo u osnovnim škoalma, a pod simboličnim nazivom Obrazovanje= upotrebljivo znanje.

Projektom se podržava razvoj preduzetništva kao međupredmetne kompetencije i kao jedna od najvažnijih novih orijentacija počinje sa primenom tokom školske 2017/2018. godine.