Pun naziv kompanije: ФОНДАЦИЈА UNIVEREXPORT
Poreski indentifikacioni broj (PIB): 110010584
Matični broj: 28830157
Ime i prezime ovlašćenog lica: Olivera Ćirković  
Ostali zastupnici: Vesna Vučurević
Sedište pravnog lica: 21000 Novi Sad
Naziv ulice: Sentandrejski put
Broj (broj i slovo): 165 (sto šezdeset pet)
Zemlja: Republika Srbija
Broj telefona: +381 (21) 4870 200
Broj faksa: +381 (21) 4870 211
E-mail: fondacija@univerexport.rs
Šifra delatnosti zadužbine/fondacija: 9499

Podaci o tekućem računu: 160 – 471517 – 76 Banka Intesa A.D. Beograd